توهین به کودک کار

توهین به کودک کار

انتشار ویدیویی از توهین به کودک کار، یک سوال را در ذهن مخاطبان برجسته کرد: چرا اخلاق تا این اندازه در جامعه ما سقوط کرده است؟ مرحوم آیت‌الله مجتهدی، استاد اخلاق از کسانی می‌گوید که به خاطر تمسخر مستمندان، گرفتار عاقبت دردناکی شدند.