اخبار و تصاویر مسابقات

معرفی کشورهای منتخب
در مسابقات SNIPER 2022

آیتمهای مسابقه
SNIPER 2022

تیزر و پوستر ها
SNIPER 2022

افتتاحیه مسابقات
SNIPER 2022
1401/05/28
2022/08/19

رقابت بین المللی