کتاب سوزی

کتابسوزی، ناشی از تفکر خطرناک و کینه‌توزی نسبت به محتوای کتاب‌هاست

رئیس انجمن قلم در واکنش به انتشار ویدئوی کتابسوزی گفت: یک نوع تفکر خطرناک به میان آمده که متاسفانه ممکن است موجب شود افراد افراطی، ما را از گنجینه عظیمی از علم و دانش پیشینیان محروم کنند.