شهید عباس(محمد) ‌ورامینی

شهید عباس(محمد) ‌ورامینی

عباس ظهر ۵ بهمن‌ماه ۱۳۳۳ چشم به‌جهان گشود. من و پدرش تمام سعی و تلاشمان این بود که در تربیت عباس، از هیچ کوششی فروگذار نباشیم. او از کودکی شاد و بانشاط بود. دوره ابتدایی را در مدرسه جعفری در پاچنار گذرانید.