شهید رضا چراغی

شهید رضا چراغی

رضا در راه تحصیل، عنصری فعال و پر تلاش بود. در میان همسالان و همشاگردانش از نظر اخلاق، ادب و علم ممتاز بود. با شروع انقلاب اسلامی، فعالانه وارد عرصه‌های مبارزه شد

سلیمانی

وجه تمایز سبک کار سیاسی حاج قاسم با برخی سیاستمداران

سردار شهید سلیمانی در عین اینکه اصول انقلابی خود را به روشنی بیان می‌کرد. حامی مسئولان منتخب مردم از جان و دل بود. واقعاً از عمق جان همه مردم را با هر ظاهر و عملکردی دوست می‌داشت و این بروز حقیقی مردم‌سالاری دینی است.

شهید مرتضی سلمان‌طرقی

شهید مرتضی سلمان‌طرقی

شهید مرتضی سلمان‌طرقی در تیرماه سال ۱۳۳۵ در خانواده‌ای متدین و زحمتکش در تهران به‌دنیا آمد. از اوان کودکی تحت تربیت پدری دلسوز و مهربان و در سایه عشق و عاطفه مادری فدارکار قرار گرفت.