شهید حمید آرونی

شهید حمید آرونی

شهید حمید آرونی در سال ۱۳۴۱ در تهران چشم به جهان گشود.از همان دوران کودکی روحیه حقیقت‌جویی در وی جلوه نمایی می‌کرد و همیشه پیرو اعمالی بود که پایه ساز روحیه مبارزاتی‌اش در سال‌های بعد شد.

شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۳۵ در یکی از جنوبی‌ترین مناطق تهران چشم به جهان گشود. کودکی‌اش هم‌چون همسن و سالانش در شور و نشاط گذشت. خانواده مذهبی او از همان سنین ابتدایی سوره‌های کوچک قرآن را به او آموختند.