شهید علی اصغر قجاوند

شهید علی اصغر قجاوند

شهید علی اصغر قجاوند   زندگینامه شهید علی اصغر قجاوند در تابستان ۱۳۳۶ در خانواده های روستائی وکشاورز در  روستای بتلیجه ازتوابع استان اصفهان دیده به جهان گشود ،قبل از تولد یک سید روحانی که برای تبلیغ به روستا آمده بود، مادر شهید را ازتولدش آگاه نموده و حتی نام اصغر ادامه مطلب…