شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۳۵ در یکی از جنوبی‌ترین مناطق تهران چشم به جهان گشود. کودکی‌اش هم‌چون همسن و سالانش در شور و نشاط گذشت. خانواده مذهبی او از همان سنین ابتدایی سوره‌های کوچک قرآن را به او آموختند.