شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری در سال ۱۳۴۷ در خانواده‌ای مذهبی در دزفول به‌دنیا آمد. تولد او که در یکی از روزهای سخت زمستان بود شور، هیجان و گرمی زایدالوصفی به جمع خانواده‌اش بخشید