عملیات نصر 6

عملیات نصر ۶

عملیات نصر ۶ در تاریخ دهم مرداد ۱۳۶۶ با رمز مبارک یا اباعبداللَّه‌الحسین(ع)، به‌منظور پاسخگویی به شرارت‏های آمریکا در خلیج‌فارس و هم‌سویی با آمادگی مدافعان خلیج‌فارس و با هدف