عملیات نصر ۸

عملیات نصر ۸

در تداوم سلسله عملیاتی که در جبهه شمال‌غرب انجام شد، ضرورت اجرای عملیات به‌منظور فراهم‌سازی عملیات بزرگ و گسترده در این جبهه بیش از پیش احساس می‌شد. به همین دلیل به‌رغم دشواری‌های موجود