شهدای کربلا

زندگینامه شهدای کربلا: حر بن یزید ریاحی

شهید والاقدر عاشورا.حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود.به ‏درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین‏ «ع‏» فراخوانده شد و به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت.گفته‏ اند وقتی از دار الاماره کوفه، با ماموریت