اقدامات رهبر انقلاب

اقدامات رهبر انقلاب در دهه آغازین دفاع مقدس

در هشت ماه ابتدای جنگ حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان نماینــده امــام و ســخنگوی شــورای عالــی دفــاع در جبهه ها حضور یافته و علاوه بر اجرایی نمودن منویات امام راحــل، گزارش‌هــای دقیقی را به محضــر بنیانگذار کبیر انقــلاب ارائــه می‌نمودند.

رهبر انقلاب

حکم روزه هنگام شیوع کرونا از نظر آیت‌الله خامنه‌ای

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که «در شرایط کنونی که کرونا شیوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟» فرموده‌اند: ترک روزه ماه مبارک رمضان جایز نیست؛ مگر آنکه فرد،