شهید محمد ناصر ناصری

شهید محمد ناصر ناصری

شهید محمد ناصر ناصری   شهید محمد ناصر ناصری، در روز ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ ، توفیق این را یافت تا در شهر مزار شریف ، به نحوی بسیار مظلومانه و به دست نیروهای طالبان که افرادی شقی و بی منطق هستند ، شهد شیرین شهادت را بنوشد. سردار شهید « محمدناصر ناصری ادامه مطلب…