احمد متوسلیان

۶ روایت از «اسطوره دفاع مقدس» که تاکنون نشنیده‌اید

یکی از این افراد شاخصی که در این نبردها تعیین کننده بوده و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داده است، حاج احمد متوسلیان بود که یاد و آوازه او همچنان در یاد و خاطره همرزمانش و مردم متعهد ایران اسلامی