شهید حمید آرونی

شهید حمید آرونی

شهید حمید آرونی در سال ۱۳۴۱ در تهران چشم به جهان گشود.از همان دوران کودکی روحیه حقیقت‌جویی در وی جلوه نمایی می‌کرد و همیشه پیرو اعمالی بود که پایه ساز روحیه مبارزاتی‌اش در سال‌های بعد شد.