شهید محمدحسن شریف قنوتی

شهید محمدحسن شریف قنوتی

حجت‌الاسلام و المسلمین شهید “محمدحسن شریف قنوتی”، در سوم تیر ۱۳۱۳ در خانواده‌ای مذهبی، در اروندکنار از توابع آبادان به‌دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر و مادری پارسا و باتقوا قرار گرفت.