شهید مرتضی سلمان‌طرقی

شهید مرتضی سلمان‌طرقی

شهید مرتضی سلمان‌طرقی در تیرماه سال ۱۳۳۵ در خانواده‌ای متدین و زحمتکش در تهران به‌دنیا آمد. از اوان کودکی تحت تربیت پدری دلسوز و مهربان و در سایه عشق و عاطفه مادری فدارکار قرار گرفت.