شهیدسعیدجان بزرگی

شهیدسعیدجان بزرگی

شهیدسعیدجان بزرگی در دوازدهم اسفندماه سال ۱۳۴۴ در شهرری دیده به جهان گشود.شهیدسعیدجان بزرگی درس و مدرسه را همانند کودکان همسال خود در سن ۷ سالگی آغاز کرد.