بازگشت «امید» به روستاهای محروم ریگان با کلید آبادانی سپاه

بازگشت «امید» به روستاهای محروم ریگان با کلید آبادانی سپاه

از روستای سرزه به روستای سیف‌الدینی ریگان رفتیم، روستایی که کشاورزی آن در حال نابودی بود، سپاه ثارالله با کیلومترها لوله‌گذاری، آب را به مزارع انتقال داده و از خشکیدگی نخلستان‌ها جلوگیری و