شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف کابلی

شهید سیدیوسف در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۳۵ در یکی از جنوبی‌ترین مناطق تهران چشم به جهان گشود. کودکی‌اش هم‌چون همسن و سالانش در شور و نشاط گذشت. خانواده مذهبی او از همان سنین ابتدایی سوره‌های کوچک قرآن را به او آموختند.

شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری در سال ۱۳۴۷ در خانواده‌ای مذهبی در دزفول به‌دنیا آمد. تولد او که در یکی از روزهای سخت زمستان بود شور، هیجان و گرمی زایدالوصفی به جمع خانواده‌اش بخشید