شهید ناصر تیموری

شهید ناصر تیموری

شهید ناصر تیموری در ٣۰ شهریور ماه سال ١٣۵١ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ٢۴ تیر ماه سال ١٣٨٨ در سن ٣٧ سـالگی سوا نح هوا یی غیرجنگی در تاکستان به شهادت رسید.