شهید محمدرضا کارور

شهید محمدرضا کارور

شهید محمدرضا کارور در اسفندماه ۱۳۳۶ در روستای درده فیروزکوه به‌دنیا آمد. در کودکی در کارگاه نجاری پدر به فراگرفتن حرفه نجاری پرداخت، اما چون روستا فاقد امکانات تحصیلی و آموزشی بود به اتفاق خانواده به شهر وارمین هجرت کرد.