شهید محسن رضائیان

شهید محسن رضائیان

شهید محسن رضائیان در سال ۱۳۲۹ دیده به جهان گشود.وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود اینکه کمک خلبان بود، اما به همراه برخی از دوستانش مراقبت فیزیکی فرودگاه را برعهده گرفت تا مبادا ضدانقلاب و منافقین دست به اقدامات خرابکارانه بزنند.