شهید مجید کبیرزاده

شهید مجید کبیرزاده

شهید مجید کبیرزاده در سال ۱۳۴۰ در نجف آباد متولد شد. از کودکی از ضریب هوشی بالایی برخوردار بود. با مسجد و نماز انس داشت. در نوجوانی انسانی بسیار خیرخواه و فداکار بود. قبل از انقلاب هنگام زلزله طبس نزدیک به ۴ ماه به کمک شتافت و امدادگری کرد.