شهید فرامرز آذری

شهید فرامرز آذری

شهید فرامرز آذری در تاریخ ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۳۹ در شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان دیده به جهان گشود.۳سال بعد به همراه خانواده به اصفهان آمد. دوره ابتدایی را در مدرسه کورش اصفهان گذرانید