شهید عبدالجواد مهرانی

شهید عبدالجواد مهرانی

شهید عبدالجواد مهرانی ، معلم شهید ، در سپیده دم ۲۵ رمضان المبارک مطابق با ۲۵ فروردین ماه ۱۳۳۷ دیده به جهان گشود. او از کودکی بسیار مؤدب بود و به بزرگتر‌ها احترام می‌گذاشت