شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی در ١۶ اسفند ماه سال ١٣۶٢ در تهران دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١٩ خردااد ماه سال ١٣٨٩ در سن ٢٧ سـالگی در حین ماموریت در سمنان دعوت حق را لبیک گفت.