شهید اکبر زجاجی

شهید اکبر زجاجی

شهید اکبر زجاجی در ۴ خردادماه ۱۳۳۸ در شهر کاشان، در یک خانواده مؤمن و مذهبی به‌دنیا آمد. در هفت سالگی به مدرسه رفت و دوره ابتدایی را در دبستان‌های محمدرضا شاه(شهید جهانی) و سوزنچی این شهر گذرانید.