شهید اردشیر فراست طلب

شهید اردشیر فراست طلب

شهید اردشیر فراست طلب در ١۵ بهمن ماه سال ١٣٣۰ در رشت پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس علوم وفنون نظامی ادامه داد و به عضویت ارتش درآمد