دعای ماه رجب

دعای ماه رجب + متن و ترجمه

شخصی به نام سجاد، خدمت پیشوای ششم، حضرت امام صادق (ع) رسید و عرض کرد: برای ماه رجب به من دعایی یاد بدهید که خداوند متعال مرا به آن نفع ببخشد. امام صادق (ع) فرمودند: «این دعا در هر روز ماه رجب و در تعقیبات نمازهای یومیه خوانده می‏‌شود…».