شهید حمیدرضا اسداللهی

شهید حمیدرضا اسداللهی

شهید حمید رضا اسداللهی، متولد ۱۳۶۳\۱۱\۱۵، یکی از اعضای اصلی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی به شمار می‌رفت که تاکنون اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌ای را در عرصه های تربیتی و فرهنگی در کشورهایی چون پاکستان، عراق و لبنان ساماندهی و مدیریت کرده بود.