شهید جواد حاجی خداکرم

شهید جواد حاجی خداکرم

شهید جواد حاجی خداکرم در سال ۱۳۳۴ در محله مولوی تهران به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوره‌ی ابتدایی، تحصیل را موقتاً رها کرد و همراه پدر و برادران خود در مغازه قنادی مشغول به کار شد.