شهید هادی زاهد

شهید هادی زاهد

شهید هادی زاهد متولد ۱۳۵۷ بود که در ۱۶ آبان ماه سال ۹۵ براثر انفجار مین در حلب به شهادت رسید. وی یکی از مستشاران نظامی بود که از ابتدای حضور مستشاران و مدافعان حرم در سوریه حضور داشت.

شهید حمید انبارکی

شهید حمید انبارکی

شهید حمید انبارکی در تاریخ ۵۱/۷/۲۵ در روستای انارک تنگستان چشم به جهان گشود و در دامن پدر و مادری با تقوا پرورش یافت. با وجود محرومیت‌هایی که از نظر زندگی کردن در روستا وجود داشت رشد خود را آغاز نمود