شهید احسان آقاجانی معمار

شهید احسان آقاجانی معمار

شهید احسان آقاجانی معمار در ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۶۴ در محله خیابان خراسان دیده به جهان گشود. از آنجا که  خانواده‌ی او افرادی مذهبی بودند از همان کودکی حضور در مسجد و شرکت در نمازهای جماعت با گوشت و پوست او عجین شد.