شهید احسان آقاجانی معمار

شهید احسان آقاجانی معمار

شهید احسان آقاجانی معمار در ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۶۴ در محله خیابان خراسان دیده به جهان گشود. از آنجا که  خانواده‌ی او افرادی مذهبی بودند از همان کودکی حضور در مسجد و شرکت در نمازهای جماعت با گوشت و پوست او عجین شد.

جنگ بیولوژیک

چه کسی ویروس کرونا را ساخته: آمریکا، اسرائیل یا چین؟

به سختی می توان توضیحی برای این سئوال پیدا کرد که چرا ویروس کرونا جز چین، بر یک کشور خاص دیگر با این شدت تاثیر گذاشته است. این کشور ایران است؛ دشمن تقریبا همیشگی هم آمریکا و هم اسرائیل.