بهداری نیروی زمینی سپاه

برپایی بیمارستان توسط بهداری نیروی زمینی سپاه در ۱۹ نقطه پرخطر کشور

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این نیرو در قالب برپایی بیمارستان در ۱۹ نقطه پرخطر کشور از نظر شیوع ویروس کرونا تاکنون سه هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی را