شهید اصغر فلاح پیشه

شهید اصغر فلاح پیشه

شهید اصغر فلاح پیشه،جانباز ۲۵ درصد و برادر شهید امیر فلاح پیشه متولد سال ۱۳۴۵ در تهران ، دانشجوی امور فرهنگی  و بازنشسته سپاه بود. او طبق اخبار در حلب سوریه به شهادت رسیده است