شهدای کربلا

زندگینامه شهدای کربلا: اسلم ترکی

اسلم ترکی یکی از شهدای کربلا، وی غلام سید الشهدا «ع‏» و ترک زبان بود، تیر انداز و کماندار بودو کاتب امام حسین‏ «ع‏» به شمار می‏رفت.قاری قرآن و آشنا به عربی بود.برخی نام او را سلیمان و سلیم هم نوشته‏اند.