سید کاظم کاظمی

شهید سید کاظم کاظمی

شهید سید کاظم کاظمی در سال ۱۳۳۶ در بخش «آرادان» شهرستان« گرمسار»، دیده به جهان گشود.

وی پس از گذراندن دوران کودکی در زادگاهش، در سن شش سالگی، به همراه خانواده به شهرستان «گرگان» نقل مکان کردند.

شهید سید کاظم کاظمی

شهید سید کاظم کاظمی

شهید سید کاظم کاظمی   زندگینامه شهید سید کاظم کاظمی  درسال  ۱۳۳۶  در  بخش  «آرادان»   شهرستان  گرمسار ،  دیده   به  جهان  گشود .  پس از گذراندن دوران کودکی در زادگاهش ، در سن شش سالگی ،  به همراه خانواده  به شهرستان گرگان  نقل مکان کردند. او در خانواده ای مؤمن ادامه مطلب…