شهید روح اله کمالوند

شهید روح اله کمالوند

شهید روح اله کمالوند در ١۰ فروردین ماه سال ١٣۵٨ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١٩ خردااد ماه سال ١٣٨٩ در سن ٣١ سـالگی در حین ماموریت در سمنان به شهادت رسید.

شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی در ١۶ اسفند ماه سال ١٣۶٢ در تهران دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١٩ خردااد ماه سال ١٣٨٩ در سن ٢٧ سـالگی در حین ماموریت در سمنان دعوت حق را لبیک گفت.