شهید مهدی ابراهیم آبادی

شهید مهدی ابراهیم آبادی

شهید مهدی ابراهیم آبادی پانزدهم آذر ۱۳۴۲، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش غلامرضا و مادرش، معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت.