شهید علی پرورشی

شهید علی پرورشی

شهید علی پرورشی در ١ فروردین ماه سال ١٣۴٨ در لرستان-الشتر دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ۴ مرداد ماه سال ١٣٩۰