شهید علیرضا کریمائی

شهید علیرضا کریمایی

با اعلام وضعیت اسکرمبل دو خلبان جوان و قهار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بوشهر قدم بر رکاب هواپیمای اف-۱۴ به شماره ۶۰۶۲ گذاشتند و در اغوش آسمان جای گرفتند…