شهید ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى آﺧﻮﻧﺪزاده ﻃﺮزﺟﺎﻧﻰ

شهید محمدمهدى آخوندزاده طرزجانى‏ هم در جبهه هم در پشت جبهه کار مى ‏کرد و از پس هر کارى بر مى ‏آمد. به همین خاطر به «آچار فرانسه» می گفتند. شهید آخوندزاده در دوازدهم فروردین ماه ۱۳۶۱ در تنگه رقابیه و در عملیات فتح المبین به شهادت رسید.