شهید مهدی برفروشان

شهید مهدی برفروشان

شهید مهدی برفروشان در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۸۸

شهید علی نظری شکیب

شهید علی نظری شکیب

شهید علی نظری شکیب در ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۵۴ در شهرری دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس الکترونیک ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید وحیدرضا دهقانی نیا

شهید وحیدرضا دهقانی نیا

شهید وحیدرضا دهقانی نیا در ١ فروردین ماه سال ١٣۶١ در تهران پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع مهندسی برق الکترونیک ادامه داد

شهید سیدکاظم سیدعلی روته

شهید سیدکاظم سیدعلی روته

شهید سیدکاظم سیدعلی روته در ١۰ خردااد ماه سال ١٣۵٣ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد

شهید ناصر تیموری

شهید ناصر تیموری

شهید ناصر تیموری در ٣۰ شهریور ماه سال ١٣۵١ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ٢۴ تیر ماه سال ١٣٨٨ در سن ٣٧ سـالگی سوا نح هوا یی غیرجنگی در تاکستان به شهادت رسید.

شهید محسن نوروزپورشولمی

شهید محسن نوروزپورشولمی

شهید محسن نوروزپورشولمی در ٣ تیر ماه سال ١٣۵۶ در فومن متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ٢۴ تیر ماه سال ١٣٨٨ در سن ٣٢ سـالگی سوا نح هوا یی غیرجنگی در تاکستان به مقام والای شهادت نایل گشت.