شهید امیر شگفتی

شهید امیر شگفتی

شهید امیر شگفتی در ١۵ مرداد ماه سال ١٣۴٢ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١ فروردین ماه سال ١٣٩١ در سن ۴٩ سـالگی انفجار تروریستی در کربلا دعوت حق را لبیک گفت

شهید احمدرضا شگفتی

شهید احمدرضا شگفتی

شهید احمدرضا شگفتی در ٨ مرداد ماه سال ١٣٧۵ در تهران پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١ فروردین ماه سال ١٣٩١ در سن ١۶ سـالگی انفجار تروریستی در کربلا دعوت حق را لبیک گفت

شهید شکوه اهنچی

شهید شکوه اهنچی

شهید شکوه اهنچی در ۴ آبان ماه سال ١٣٢۰ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١ فروردین ماه سال ١٣٩١ در سن ٧١ سـالگی انفجار تروریستی در کربلا به شهادت رسید.

شهید رضا فولادکار

شهید رضا فولادکار در ٣ دی ماه سال ١٣١۴ در تهران به دنیا آمد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود. این شهید گرانقدر سرانجام در ١ فروردین ماه سال ١٣٩١ در سن ٧٧ سـالگی انتحاری در کربلا دعوت حق را لبیک گفت. مزار این شهید در عراق قرار دارد.

شهید علی ملامهدی

شهید علی ملامهدی

شهید علی ملامهدی در رشته‌های کشتی و کشتی کچ صاحب عنوان قهرمانی بود. با آن روحیه لوطی‌مسلکش زمانی در جنوب شهر تهران اسم و رسمی برای خودش داشت و کسی جرئت نمی‌کرد

شهید احمد پاریاب

شهید احمد پاریاب

شهید احمد پاریاب از ۱۶ سالگی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در عملیات‌هایی همچون والفجر مقدماتی، والفجر یک، خیبر، بدر، کربلای پنچ حضوری فعال داشت.