شهید حجت اله جوانمرد

شهید حجت اله جوانمرد

شهید حجت اله جوانمرد در ٣١ اردیبهشت ماه سال ١٣۴٣ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع اول متوسطه ادامه داد و به عضویت ارتش درآمد

شهید علی پرورشی

شهید علی پرورشی

شهید علی پرورشی در ١ فروردین ماه سال ١٣۴٨ در لرستان-الشتر دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ۴ مرداد ماه سال ١٣٩۰

شهید محمد حاج علیمحمدی

شهید محمد حاج علیمحمدی

شهید محمد حاج علیمحمدی در ٣ دی ماه سال ١٣٢٢ در همدان متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ٢٢ مرداد ماه سال ١٣٩۰ در سن

شهید محمد بستانچی

شهید محمد بستانچی

شهید بستانچی با حضور در جبهه های دفاع از میهن اسلامی، در جزیره مجنون بر اثر برخورد ترکش از ناحیه شکم، نخاع و پا مجروح شد و در عملیات کربلای ۵ بر اثر برخورد ترکش، دست راست و بینایی چشم چپ خود را از دست داد.