شهید روح اله کمالوند

شهید روح اله کمالوند

شهید روح اله کمالوند در ١۰ فروردین ماه سال ١٣۵٨ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١٩ خردااد ماه سال ١٣٨٩ در سن ٣١ سـالگی در حین ماموریت در سمنان به شهادت رسید.

شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی

شهید حسن حسنی در ١۶ اسفند ماه سال ١٣۶٢ در تهران دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.این شهید گرانقدر سرانجام در ١٩ خردااد ماه سال ١٣٨٩ در سن ٢٧ سـالگی در حین ماموریت در سمنان دعوت حق را لبیک گفت.

شهید عرب شمسی یارعزیز

شهید عرب شمسی یارعزیز

شهید عرب شمسی یارعزیز در ١ تیر ماه سال ١٣٢١ در تکاب پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید امیر مرادی

شهید امیر مرادی

شهید امیر مرادی در ٣۰ اردیبهشت ماه سال ١٣۴١ در تهران متولد شد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد.

شهید محمد بهمن آبادی

شهید محمد بهمن آبادی

شهید محمد بهمن آبادی در ١ دی ماه سال ١٣۴۴ در تهران دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت سپاه درآمد.

شهید حسین کربلائی اسمعیلی

شهید حسین کربلائی اسمعیلی

سردار شهید حسین کربلایی، فرمانده تخریب نیروی زمینی سپاه ، از یادگاران دوران دفاع مقدس بود که پس از سال ها تحمل دوران جانبازی شیمیایی در روز ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۹، شهد شیرین شهادت را نوشید

شهید ابوالفضل رستم زاده

شهید ابوالفضل رستم زاده

شهید ابوالفضل رستم زاده در ٨ فروردین ماه سال ١٣۶۵ در تهران پا به عرصه هستی نهاد.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و به عضویت نیروی انتظامی درآمد.

شهید ولی اله قاسمی ورنامخواستی

شهید ولی اله قاسمی ورنامخواستی

شهید ولی اله قاسمی ورنامخواستی در ١۰ اردیبهشت ماه سال ١٣٢۵ در لنجان دیده به جهان گشود.این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود.وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس علوم وفنون نظامی ادامه داد و به عضویت ارتش درآمد.