شهید موسی‌الرضا بیانی

شهید موسی‌الرضا بیانی

شهید موسى ‏الرضا بیانى فرزند ابراهیم در بیستم فروردین‏‌ماه سال ۱۳۳۹ در خان‌بین به دنیا آمد. در هفت سالگى به مدرسه رفت و تا کلاس پنجم ابتدایى ادامه تحصیل داد، ولى به علت مشکلات اقتصادى درس را رها کرد و به کار مشغول شد.